Curricula

 

Conţinutul conferinţei educaţionale de 5 zile şi curricula:

• Definirea problemei Cancerului Pediatric în ECE din punct de vedere al tipurilor şi numărului de cazuri, respectiv a principalelor probleme cu care se confruntă pacienţii şi familiile lor

• Introducerea conceptului de Management de caz şi a modelelor de aplicare la pacienţii vulnerabili cu nevoi complexe, şi în particular a pacienţilor suferind de cancer pediatric

• Explorarea punctelor forte şi a celor slabe în modul curent de furnizare a serviciilor pentru cazurile de cancer pediatric în ţările participante

• Începerea implicării în problemele practice legate de organizarea îngrijirilor pentru copii şi familiile acestora

• Explorarea complexității managementului de caz şi a comunicării inter-profesionale

• Examinarea problemelor mai largi organizatorice legate de coordonarea îngrijirilor pe mai multe discipline, profesii, organizaţii şi agenţii

• Discutarea mecanismelor de furnizare a intervenţiilor din cadrul managementului de caz şi a evaluării impactului acestuia 

• Explorarea problemelor etice, culturale şi legale legate de evaluarea inter-disciplinară şi gestionarea îngrijirilor

• Explorarea problemelor legate de consimţământul pacientului şi a familiei pentru partajarea informaţiilor

• Explorarea barierelor care împiedică accesul şi a dificultăţilor întâmpinate de copiii dezavantajaţi social, defavorizaţi sau excluşi social, împreună cu familiile lor

• Explorarea detaliată a problemelor legate de familiile care sunt dificil de implicat, respectiv a unor tehnici practice de implicare a acestora

• Explorarea barierelor în calea implementării managementului de caz în cancerul pediatric în ECE

• Examinarea complexităţii muncii în reţea, cu atenţie deosebită pentru comunicare, team building şi rezolvarea conflictelor

• Explorarea problemelor legate de munca în echipe multi-disciplinare

• Examinarea mecanismelor de implementare a managementului de caz în cancerul pediatric în toate statele ECE

• Aspectul de instruire a instructorilor a programului

• Dezvoltarea unui plan de implementare