Pediatric Cancer Case Management

Proiectul HOPE împreună cu Fundaţia Bristol-Myers Squibb au instituit un program pentru ajutarea copiilor suferinzi de cancer din statele Europei Centrale și de EstProiectul HOPE – o organizaţie internaţională de educaţie sanitară şi asistenţă umanitară – în asociere cu Fundaţia Bristol-Myers Squibb au anunţat crearea unui nou program pentru îmbunătăţirea îngrijirii şi a calităţii vieţii copiilor suferinzi de cancer. Fundaţia Bristol-Myers Squibb a finanţat acest proiect inovator internaţional, cu scopul de a instrui profesioniştii din domeniul ocrotirii sănătăţii din Polonia, Republica Cehă, Ungaria şi România.

Ca partea a iniţiativei Bridging Cancer Care al Fundaţiei Bristol-Myers Squibb, proiectul HOPE este responsabil pentru dezvoltarea unui model de management de caz care să îmbunătăţească îngrijirile acordate pacienţilor de oncologie pediatrică, respectiv de coordonarea sprijinului economic şi psihologic acordat pacienţilor pediatrici şi familiilor acestora.

“Beneficiarii finali ai programului sunt copiii cu cancer şi familiile acestora” a spus Dr. Judit Csiszar, director regional al proiectului HOPE pentru Europa. “Copiii beneficiază de îngrijiri de înaltă calitate şi mai cuprinzătoare în comunitatea lor, prin îmbunătăţirea coordonării şi utilizării resurselor ca urmare a implementării modelului de management de caz realizat de proiectul HOPE.”

Cancerul este printre principalele cauze de deces la copii şi adolescenţi în Europa. Deşi în ultimii ani s-au înregistrat progrese considerabile în diagnosticarea şi tratamentul cancerului pediatric, există încă un decalaj mare între ratele de supravieţuire din Europa de Est şi cea de Vest.

Ratele de supravieţuire scăzute din Europa de Est ar putea fi atribuite tratamentului şi îngrijirilor calitativ inferioare, ca şi accesului necorespunzător la tehnologiile de diagnostic şi tratament. Acesta este motivul pentru care educarea specialiştilor din domeniu este de o importanţă crucială.

"Activităţile Fundaţiei Bristol-Myers Squibb includ susţinerea iniţiativelor care contribuie la reducerea disparităţilor în domeniul sanitar între diferite părţi ale lumii. În Europa, Fundaţia se concentrează asupra cancerului. Credem că acest program, care este axat pe coordonarea îngrijirilor clinice şi a serviciilor de susţinere pentru copiii cu cancer şi familiile lor, program ce este pus în aplicare cu un partener atât de experimentat în educaţia pentru sănătate ca proiectul HOPE, poate într-adevăr îmbunătăţi calitatea vieţii copiilor care suferă de cancer, şi conduce la un tratament mai bun şi rezultate mai bune în ceea ce priveşte calitatea vieţii pacienţilor cu cancer pediatric din patru ţări din Europa Centrală şi de Est" a declarat Peter Koetsier, Manager General al Bristol-Myers Squibb.

Programul este lansat în patru ţări: Polonia, Republica Cehă, Ungaria şi România. Cu o durată de doi ani, program foloseşte un model "Train-the-Trainer" (instruieşte instructorul), care va implica specialişti locali din domeniul sanitar. Profesioniştii locali sunt instruiţi pentru a instrui pe alţii, pentru a constitui grupuri de Master Trainers (maeştri formatori), care la rândul lor vor oferi educaţie continuă, îndrumare şi sprijin colegilor din ţările lor. Sesiunile de formare a început în mai 2010.

Fiecare echipă multidisciplinară de specialişti locali instruiţi include un medic, un asistent medical, un psiholog şi un asistent social. Împreună echipa este instruită pentru a oferi îngrijiri sanitare şi psiho-sociale în spitale şi în comunităţile în care trăiesc copiii cu cancer şi familiile acestora.

Programul de instruire este organizat în colaborare cu Spitalul Universitar de Pediatrie (UCH) din Cracovia, Polonia, profesor Walentyna Balwierz, Şef al Departamentului de Oncologie având calitatea de lider în acest sens. Comitetul internațional responsabil pentru programul de formare va include experţi din Statele Unite, Regatul Unit şi state din Europa Centrală şi de Est.