Koordynacja opieki i leczenia nowotworów u dzieci

Fundacja Project HOPE wraz z Fundacją Bristol-Myers Squibb zorganizowały program pomocy dzieciom chorym na nowotwory w Europie Środkowo-WschodniejProject HOPE, międzynarodowa organizacja zajmująca się edukacją zdrowotną i pomocą humanitarną oraz Fundacja Bristol-Myers Squibb przystąpiły do realizacji nowego programu mającego na celu poprawę poziomu opieki i jakości życia dzieci chorych na nowotwory. Fundacja Bristol-Myers Squibb realizuje innowacyjny projekt międzynarodowy, mający na celu szkolenie pracowników opieki zdrowotnej w Polsce, w Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Rumunii.

W ramach inicjatywy Fundacji Bristol-Myers Squibb nakierowanej na udoskonalenie opieki nad chorymi na nowotwory, Project HOPE odpowiada za wypracowanie modelu zarządzania przypadkami (case management), mającego na celu poprawę opieki nad dziećmi chorymi na nowotwory oraz koordynację wsparcia materialnego i psychologicznego dla małych pacjentów i ich rodzin.

“Ostatecznymi beneficjentami programu są dzieci cierpiące na nowotwory oraz ich rodziny”, powiedziała Dr Judit Csiszar, Dyrektor Regionalna Project HOPE na Europę. “Dzieci otrzymują wysokiej jakości i bardziej wszechstronną opiekę środowiskową, zapewnioną dzięki udoskonalonej koordynacji i wykorzystaniu zasobów w wyniku przyjęcia modelu zarządzania przypadkami opracowanego przez Project HOPE”.

Nowotwór jest jednym z najczęstszych przyczyn zgonów u dzieci i nastolatków w Europie. Chociaż w przeciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny postęp w diagnostyce i leczeniu nowotworów u dzieci, nadal istnieje duża różnica we współczynnikach przeżywalności pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej.

Niższe współczynniki przeżywalności w Europie Wschodniej można przypisać gorszej jakości leczenia i opieki, oraz trudniejszemu dostępowi do technologii diagnostycznych i leczenia. Z tego powodu, edukacja pracowników opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki jest kluczowa.

“Działania podejmowane przez Fundację Bristol-Myers Squibb obejmują wspieranie inicjatyw mających na celu zmniejszenie dysproporcji w różnych częściach świata. W Europie Fundacja skupia się na nowotworach. Uważamy, że ten program, który koncentruje się na koordynacji opieki klinicznej i na usługach wspierających dla dzieci chorych na nowotwory oraz ich rodzin, a który jest realizowany z partnerem tak doświadczonym w zakresie edukacji zdrowotnej jak Project HOPE, może się naprawdę przyczynić do poprawy jakości życia dzieci cierpiących na choroby nowotworowe oraz przyczynić się do poprawy leczenia i wyników dotyczących jakości życia dzieci chorych na nowotwory w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, powiedział Peter Koetsier, Dyrektor Generalny Bristol-Myers Squibb.

Program jest realizowany w czterech krajach: Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Rumunii. Podczas tego dwuletniego programu przyjęto model “Szkolenia trenerów”, w ramach którego zaangażowani będą krajowi pracownicy opieki zdrowotnej. Osoby te są szkolone tak, aby mogły szkolić innych w zakresie budowania grup Trenerów Mistrzów (Master Trainers), którzy, z kolei, będą przekazywać ciągłą edukację, mentoring i wsparcie kolegom i koleżankom w swoich krajach. Sesje szkoleniowe rozpoczęły się w maju 2010 r.

Każdy szkolony wielodyscyplinarny zespół krajowych pracowników opieki zdrowotnej obejmuje lekarza, pielęgniarkę, psychologa i pracownika opieki społecznej. Razem zespół jest szkolony tak, aby zapewnić opiekę zdrowotną i psychospołeczną w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych, gdzie mieszkają dzieci cierpiące na choroby nowotworowe oraz ich rodziny.

Program szkoleniowy jest zorganizowany we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie (Polska), na czele z prof. Walentyną Balwierz, Kierownikiem Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Międzynarodowa kadra szkoląca w ramach programu będzie obejmować ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.