Grupa - SenTAG2

 

Grupa SenTAG (Senior Technical Advisory Group) została zorganizowana i odbyła spotkanie w dniach 13-14 stycznia 2010 r. w ośrodku szkoleniowym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, który jest głównym partnerem programu w Polsce. Ekspercka Grupa Doradztwa Technicznego składa się z Kluczowych Ekspertów, przedstawicieli ze wszystkich czterech krajów uczestniczących oraz różnych profesji: onkologów, psychologów specjalizujących się w onkologii dziecięcej, wychowawcy szpitalnego i pracownika społecznego, a także zagranicznego eksperta w zakresie zarządzania przypadkami oraz w zakresie zarządzania przypadkami w dziedzinie onkologii dziecięcej z Wielkiej Brytanii i USA.
Konsultanci omawiali proces opracowywania standardów w ramach zarządzania przypadkami w odniesieniu do dzieci chorych na nowotwory oraz lokalnie przystosowany zatwierdzony program szkolenia w zakresie zarządzania przypadkami, w oparciu o potrzeby danego kraju. Podczas spotkania zarysowano Plan Monitorowania i Oceny Programu. Wyniki rozmów przeprowadzonych podczas spotkania SenTAG zostały zebrane w sprawozdaniu ze spotkania SenTAG.

Konsultanci zagraniczni
Dr Malcolm Whitfield,
Dyrektor Ośrodka badawczego w zakresie zdrowia i opieki społecznej, Uniwersytet Hallam w Sheffield, Wielka Brytania
Dr Anne F. Reilly,
Dyrektor Medyczny, Oddział Onkologiczny, Szpital Dziecięcy w Filadelfii, USA

Konsultanci krajowi z Europy Środkowo-Wschodniej

Republika Czeska
Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Szpital Uniwersytecki w Motol, Republika Czeska
MUDr. Josef Mališ, Szpital Uniwersytecki w Brnie, Klinika Onkologii Dziecięcej, Republika Czeska

Węgry
Dr Anna Molnar, Dziecięcy Onkolog Kliniczny, Uniwersytet w Debreczynie, Instytut Pediatrii

Polska
Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk, Krajowy Konsultant w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Akademia Medyczna w Lublinie
Doc. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Zastępca Kierownika Kliniki Onkologii Dziecięcej, Centrum Zdrowia Dziecka, CZD, Warszawa,
Dr hab. Marzena Samardakiewicz, Psychoonkolog, Kierownik Grupy Wsparcia Psychoonkologicznego, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Prof. Walentyna Balwierz, Wojewódzki Konsultant Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Kierownik Oddział Onkologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Rumunia
Dr Monica Desiree Dragomir, Onkolog Dziecięcy, Instytut Onkologii Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu, Bukareszt
Dr Doinita Sfrijan, Onkolog Dziecięcy, Szpital im. Marii Sklodowskiej-Curie, Bukareszt