Projektmunka

 

A projekt

A résztvevőket 12 db 3-5 fős csoportra osztották, hogy egy rövid projektet fejlesszenek a programidőszak alatt.

A projekt célja az, hogy a résztvevők végiggondolják a rákos gyerekek kezelésének javítását és hangsúlyozását célzó Case Management alkalmazásának, valamint a betegek életébe, családjába és baráti körébe történő beavatkozásuknak gyakorlati következményeit.

A csapatok az alábbi listából választhattak témát, vagy a csapat speciális érdeklődési körének megfelelően egy alternatív témát is alkothattak.


A Projekt Témái

1. A hivatalok közti gátak leküzdése: Térképezze fel egy rákos gyermek kezelésében, vagy a család gondozásába potenciálisan bevonható hivatalokat és szervezeteket. Vázolja a hivatalok közti határok okozta lehetséges gátakat az ellátás menedzselésében, és javasoljon három módot ezen akadályok leküzdésére.

2. A visszatérítési gátak leküzdése: Térképezze fel a gyermekrákkal kapcsolatos Case Management lehetséges finanszírozási problémáit, vázolja a kulcsfontosságú anyagi gondokat, amelyeket valószínűleg a résztvevő szervezetek vezetői és dolgozói kiemelnének, és javasoljon három stratégiát ezen problémák leküzdésére.

3. A kommunikációs korlátok leküzdése: Térképezze fel azon hivatalokat és szakembereket, akiktől a Case Management működéséhez elvárható, hogy információt osztanak meg, vázolja azokat a kulcsfontosságú erkölcsi és jogi problémákat, melyeket valószínűleg a vezetők kiemelnének, és kapcsolatosak a folyamattal, illetve javasoljon három stratégiát ezen problémák leküzdésére.

4. Multidiszciplináris / Hivatali felmérés: Térképezze fel azokat a fizikai, pszichológiai és szociális kérdéseket, amelyek hatással lehetnek egy rákban szenvedő gyermek kezelésére, dolgozzon ki egy egyszerű értékelési kérdőívet (maximum 21 kérdéssel), ami segíthet a személyzetnek teljes képet alkotni a gyerekek körülményeiről, és vázolja hogy milyen fő kérdésekkel kell foglalkozni, hogy a felmérés végrehajtható legyen.

5. Case Manager munkaköri leírása: Vázolja azt a professzionális csapatot, akik tudják és vállahatják egy Case Manager kötelességeit, határozzon meg öt kulcsfontosságú felelősséget, ami a hagyományos munkájuk mellett és azon túl lesz, és határozza meg a legfontosabb akadályokat, amelyek az Ön szervezetében egy ilyen munkakör létrehozását gátolhatják.

6. Értékelés és minőségbiztosítás: Térképezze fel azokat a fontos célokat, melyek elérésére egy Case Managernek Ön szerint törekednie kell, határozzon meg öt teljesítményvizsgálati indikátort, amelyek Ön szerint a alkalmasak az értékelésre, és tegyen javaslatot arra, hogy ki, és miért ő ellenőrizze a Case Manager.

7. Eseti értekezletek: Térképezze fel azokat a klinikai, családi vagy szociális eseteket, amelyek esetén hivatalok vagy szakemberek összehívása, és megbeszélése szükséges lehet egy egyedi esetben, vázolja, hogy kiknek kell résztvenniük egy ilyen eseti értekezleten, milyen feladataik lennének, miért felelnének, illetve határozza meg, hogy az értekezlet anyagát miképp rögzítenék, és hogyan járnának el velük.

8. Gyermekvédelem: Vázolja fel azon helyzetek típusait, amelyek beavatkozást igényelhetnek, ha szakemberek beavatkoznak a gyermek kezelésébe, és felülbírálják a szülők kívánságait, térképezze fel az ilyen beavatkozásokkal kapcsolatos erkölcsi és jogi nehézségeket, és állítson fel öt kritériumot, melyek alapján eldönthető, hogy a beavatkozás szükséges, vagy nem.

9. A kezelés céljaiban történő változások menedzselése: Írja le azt az eljárást, amivel a gyermeket kezelő gondozók átalakítják a gyermek Case Management tervét amennyiben hirtelen vagy jelentős változás áll be a gyermek állapotában (pl. visszaesés). Mutassa be az eljárást, amivel ezek a változások lezajlanak (úgy mint kommunikációs terv vagy csapat gyűlés), és amellyel a személyzet új feladatai kijelölésre kerülnek. Ezek a célok magukban foglalhatják a tág családi körrel való kommunikációt, a család új szociális/anyagi szükségleteinek felbecsülését, hogy segítsen nekik gyorsan megbirkózni a helyzettel, és hasonlókat.


A projekt befejezése

A csapatok az 1. a 2. és a 3. napon kb egy óra elkülönített időt kaptak, hogy a projektjükön dolgozzanak. Minden fent említett téma három részre van osztva. A csapatok nagyjából végiggondolták az eseteket, és ténymegállapításaikat egy rövid prezentáció keretében mutatták be a többieknek az ötnapos Nemzetközi Konferencia 4. napján.