Týmy

 

Základní cílovou skupinou programu jsou multidisciplinární týmy lékařů, zdravotních sester, psychologů a sociálních pracovníků, jež zajišťují zdravotní a psychosociální péči v zařízeních a v komunitách dětí trpících rakovinou a jejich rodin. Plánuje se vznik 12 týmů (tři týmy z každé země) složených ze 4 profesionálů z následujících zemí: České republiky, Maďarska, Polska a Rumunska (dohromady 48 profesionálů z tohoto regionu).


Hlavními beneficienty jsou děti nemocné rakovinou a jejich rodiny, kterým se dostává kvalitnější, chápavé péče, poskytované díky lepší koordinaci a racionálnímu využití zdrojů podle modelu case managementu.