Case management dětské rakoviny

Project HOPE a Nadace Bristol-Myers Squibb přicházejí s programem, jehož cílem je poskytovat pomoc dětem nemocným rakovinou ve středo- a východoevropských zemíchProject HOPE, mezinárodní organizace pro zdravotní vzdělávání a humanitární pomoc, spolu s Nadací Bristol-Myers Squibb vyhlásily nový program pro zlepšení zdravotní péče a zvýšení kvality života dětí nemocných rakovinou. Nadace Bristol-Myers Squibb dotovala tento inovační mezinárodní projekt, jehož cílem je vzdělávat zdravotnické pracovníky v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku.
Project HOPE, jenž se podílí na iniciativě Bridging Cancer Care Nadace Bristol-Myers Squibb, je zodpovědný za vývoj systému case managementu (koordinované péče), který zvýší úroveň pediatrické onkologické péče, a také zajistí ekonomickou a psychologickou podporu malých pacientů a jejich rodin.

„Hlavními beneficienty programu jsou děti nemocné rakovinou a jejich rodiny“, říká doktorka Judit Csiszar, regionální ředitelka projektu HOPE pro Evropu. „Díky kvalitnější spolupráci a využití prostředků se dětem dostává stále kvalitnější a chápavější péče v jejich vlastním prostředí. Je to následek zavedení modelu koordinované péče Projektu HOPE.“

Rakovina je jednou z vedoucích příčin úmrtí u dětí a dospívajících v Evropě. I když za posledních několik let byl v diagnostice a léčbě dětské rakoviny udělán závažný pokrok, stále je tady velký rozdíl mezi procentem vyléčení ve Východní a Západní Evropě.
Nižší procento vyléčení ve Východní Evropě lze připsat nižší kvalitě léčby a péče, a také nesprávnému přístupu k diagnostickým a léčebným technologiím. Proto vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru diagnostiky je naprosto nezbytné.
„Aktivity Nadace Bristol-Myers Squibb zahrnují podporu pro iniciativy, jež pomáhají snížit nerovnosti ve zdravotní péči v různých částech světa. V Evropě se Nadace soustředí na rakovinu. Věříme, že tento program, jenž se soustředí na koordinaci klinické péče a podpory pro děti nemocné rakovinou a jejich rodiny, doplněn partnerem do té míry zkušeným ve zdravotním vzdělávání, jako je Project HOPE, může opravdu zvýšit kvalitu života dětí trpících rakovinou, a vyústit lepší péčí o této děti ve Střední a Východní Evropě“, říká Peter Koetsier, generální ředitel Bristol-Myers Squibb.

Program byl spuštěn ve čtyřech zemích: Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku. Základem dvouletého programu je model „Train-the-Trainer“ („Škol školitele“), jenž zapojuje místní zdravotnické pracovníky. Místní zdravotničtí pracovníci jsou školeni a školí další kolegy, aby spolu vytvořili skupinu Master Trainers (Mistrů školitelů), kteří následně zajistí neustálé vzdělávání, školení a podporu pro kolegy z jejich zemí. Cvičební schůzky začaly v květnu roku 2010.

Každý multidisciplinární tým školených místních zdravotnických pracovníků zahrnuje lékaře, zdravotní sestru, psychologa a sociálního pracovníka. Cílem školení tohoto týmu je zajistit zdravotní a psychosociální péči ve zdravotnických zařízeních a komunitách, v nichž dětí trpící rakovinou a jejich rodiny žijí.

Na vzdělávacím programu se podílí Fakultní dětská nemocnice (FDN) v Krakově (Polsko), s profesorkou Walentynou Balwierzovou, Primářkou Onkologického oddělení, jakožto vedoucí projektu. Mezinárodní vzdělávací tým bude také zahrnovat odborníky ze Spojených Států, Velké Británie, a také středo- a východoevropských zemí.